Asielopvang bepalen? Asielzoeker ophalen, of zelf betalen.

In 1916 is er in de Verenigde Staten een poging ondernomen om een amendement door de senaat te laten ondertekenen met de volgende strekking:”All acts of war should be put to a national vote. Anyone voting yes has to register as a volunteer for service in the United States Army.”. Het sneuvelde, ironisch genoeg. Voor degenen onder jullie die het Frans niet zo goed beheersen zal ik het pogen te vertalen naar een SBS6-soundbyte, zodat jullie je weer wat meer op jullie gemak voelen. Het betekent dat eenieder die vóór een bepaalde oorlog tegen een land zou stemmen zich automatisch zou inschrijven als vrijwilliger in het leger om zodoende bij te dragen aan het oorlogsgeweld. Met alle risico’s van dien.

In essentie is dit uiteraard een briljant voorstel. Oorlog is geen grap, en dient door niemand vanachter een toetsenbord of krant gebagatelliseerd te worden. De consequenties zijn voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed show, en dat terwijl er altijd slachtoffers vallen. Echte mensen. Uiteraard sta ik volledig achter een dergelijk referendum in ons land, want ik vermoed dat we dan nooit meer nutteloze “vredesmissies” gaan uitvoeren in de barbaarse zandbakken van de wereld. Maar waarom daar stoppen? Want waar de grootste tokkies vaak voorstander zijn van het schieten met pistooltjes op andere mensen met pistooltjes, zo zijn de grootste elitaire grachtengordelsnobs de grootste voorstanders van het abominabele Nederlandse asielbeleid. Ook de overige linkschmensch is er fervent voorstander van want iedereen is natuurlijk te redden, te vormen en te scheppen naar de gelijkenis van hun verheven persoonlijke ideaal. Zo lang het maar niet bij hen in de buurt is!

Met andere woorden; ze willen dat de gevolgen van hun moreel superieure minderheidsdwang bij anderen wordt neergelegd, terwijl ze zichzelf tóch goed kunnen voelen omdat ze ‘iets gedaan hebben’ voor al die zielige slachtoffers uit arme, door oorlog verscheurde landen. Socialistische partijen hebben hier vooral een handje van. Het is dan ook niet gek dat het merendeel van de bestuursleden van deze asielbeleidsknuffelpartijen en geaffilieerde organisaties zelf in wijken wonen waar er in de verste omtrek geen AZC te vinden is. Die centra worden namelijk in dorpen in ‘de provincie’ gedumpt, zodat een slapend gehucht van 250 autochtone inwoners ineens een dorp van 1500 mensen wordt, waarvan drie-kwart compleet kansloos is en nooit zal integreren. Met alle problemen die daarbij horen.

We weten allemaal inmiddels ook dat dit soort praktijken de zakken vullen van de asielzoekadvocaten, “humanitaire” organisaties die zich vanachter hun tikplank heel erg druk maken om oorlog, en uiteraard ook de overbetaalde leden van de COA’s die hun dictatoriale wil via achterafkamertjes aan gemeenteraden oplegt met de belofte van grote zakken overheidscentjes om de lokale tekorten aan te vullen die is ontstaan door wanbeleid. Dit kan anders! Derhalve is een referendum wenselijk waarin duidelijk wordt gesteld:

“Bent u voorstander van handhaving en uitbreiding van ons huidige onzinnige asielbeleid, in plaats van het culturele, economische en humanitaire meer wenselijke alternatief van opvangen in hun eigen regio? Zo ja; u krijgt binnen 1 week een brief met de naam van uw persoonlijke asielzoeker die u binnenkort mag ontvangen. Zorg voor bed, bad en brood. Zorg voor arbeid. Zorg voor scholing. Zorg voor mentale begeleiding. Zorg er voor dat uw asielzoeker de Nederlandse kernwaarden begrijpt. Zorg er voor dat uw asielzoeker de GEHELE Nederlandse wet begrijpt, want iedere Nederlander dient deze te kennen. Zorg er ook voor dat uw asielzoeker de Nederlandse taal beheerst. U dient voor al het voorgaande zorg te dragen totdat de asielaanvraag is verwerkt. Indien de aanvraag is goedgekeurd, dient u hem of haar te blijven opvangen totdat hij of zij zelfstandig in de Nederlandse maatschappij kan functioneren. Indien uw asielzoeker terug moet naar land van herkomst, dient u een ticket te kopen en hem of haar eigenhandig op het vliegtuig te zetten. Wilt u dit allemaal niet, maar u wil toch nog steeds vóór stemmen? Dan mag u bij uw volgende belastingaanslag een verhoging van € 26.509.- per jaar verwachten als compensatie van de kosten die u de Nederlandse Staat oplegt.”

Gemeenteraadsleden van socialistische partijen die voorstander zijn van het huidige asielbeleid alsook COA-medewerkers dienen sowieso te alle tijden een asielzoeker in huis te nemen, om zodoende meer binding met hun aanpak en vakgebied te krijgen. Ik vermoed dat we dan een heleboel rustige en gemoedelijke dorpen krijgen in het achterland.

4 reacties

  1. Kees Meester · · Beantwoorden

    U verwart sociale partijen (tweede alinea) met socialistische partijen.

    1. U heeft gelijk. Dat was een slip of the finger. Het is aangepast!

  2. Ja, zo lust ik er nog wel 1. Met al dat geroep over de zorg nemen alle PVV-ers nu dus alle bejaarden in huis? Anders niet zo zeuren hoor.

  3. […] op het koningshuis, op B-lijst Nederlanders, op C-lijst Nederlanders, op D-lijst Nederlanders, op grote en kleine problematieken, op woorden, op daden, op allochtonen en op autochtonen. We lijken soms […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s