Fatsoen en Respect

Alhoewel wij al ruim drie decennia vaandeldrager van het Keurmerk Fatsoen zijn op dit blog, moedigen wij actief andere marginale sites zoals GeenStijl en The Post Online ook aan om zich aan onze streng opgestelde gedragscodes van “Fatsoen” te houden, en deze zelfs te promoten onder hun summiere schare volgers. We zijn dan ook altijd blij als dit wordt opgepikt zoals in het filmpje onderaan dit artikel, waarin de door het klassieke en links georiënteerde journaille zeer gerespecteerde journalist/columnist Bert Brussen een muzikale ode brengt aan de kernwaarden van onze fatsoenlijke en respectvolle maatschappij.

Toch vinden we het noodzakelijk dat meer mensen zich houden aan de fatsoensregels, en schuwen daarbij enige dwang niet. Want, lieve dames en heren, fatsoen en respect mag je af en toe best met een beetje (mentaal) geweld afdwingen, toch? Want het gaat immers om wat we als collectief belangrijk vinden in de maatschappij, en onze overheid is het daar roerend mee eens. Sterker nog; onze onberispelijke volksvertegenwoordigers geven dagelijks het goede voorbeeld en we zijn eigenlijk best geschokt dat jullie, het plebs, niet wat meer beschaafd zijn. Het noodzaakt ons om de regels nog één keer aan u uit te leggen, door middel van handzame voorbeelden van onze overheid zodat u een referentiekader heeft. Daar gaan we…

 • Fatsoen en Respect is 50 miljoen nutteloze euro’s overmaken aan wazige en ongedefinieerde projecten voor arme Afrikanen en tegelijkertijd voor 60 miljoen één van de paleizen van ongekozen monarchen te verbouwen.
 • Fatsoen en Respect is om als coalitie met 34 zetels in de peilingen en een minderheid in de Eerste Kamer gewoon lachend op het pluche te blijven zitten.
 • Fatsoen en Respect is om rapporten over de EU-naheffing gewoon achter te houden als je daar zin in hebt. Want openbaarheid van bestuur is pas fatsoenlijk als de overheid dat zo vindt.
 • Fatsoen en Respect is om als een laffe zak stront te handelen als er een vliegtuig met daarin 196 Nederlanders wordt neergehaald, en pas vele etmalen later mensen te sturen om een kijkje te nemen.
 • Fatsoen en Respect is om als overheid slaafs de grootste netto-betaler aan de EU te zijn zonder noemenswaardige tegendiensten, om zodoende je eigen carrière zeker te stellen.
 • Fatsoen en Respect is om e-mails met vragen van bezorgde burgers als “hinderlijk” te tituleren, want ‘volksvertegenwoordiger’ is slechts een naampje.
 • Fatsoen en Respect is om er wettelijk voor te zorgen dat honderden directieleden in de zorg tonnen verdienen en dit in stand te houden, terwijl er 30.000 banen aan de onderkant verdwijnen.
 • Fatsoen en Respect is om de moslimgemeenschap niet ter verantwoording te roepen en tot actie aan te sturen, want die 400+ geweldsdelicten per jaar tegen Joden door antisemieten uit de islamitische hoek zijn ook maar een kerngetal op een stukje papier.
 • Fatsoen en Respect is om het volk tot twee maal toe middels een referendum te raadplagen of ze de politieke EU in willen, en de uitslag beide keren gewoon naast je neer te leggen omdat de uitkomst niet helemaal was waar je op hoopte.
 • Fatsoen en Respect is om mensen met een mentale handicap een mongool te noemen, omdat je onder je vriendjes een leuk grapje wil maken. Voorbeeldfuncties zijn toch maar symbolisch.
 • Fatsoen en Respect is om Eton Elias, de Voorzitter van de ICT-commissie die onderzoek naar de miljardenverspilling binnen IT-projecten binnen de overheid moet doen, gewoon voor de grap aanstelt. Weten wat een IP-adres is, is voor nerds en daar moet je weldenkende mensen niet mee lastigvallen.
 • Fatsoen en Respect is om jaarlijks fluitend € 867 MILJOEN EURO aan asielzoekers uitgeven (€ 36.000 per asielzoeker per jaar), maar mensen die daadwerkelijk voor andere mensen zorgen via Persoonsgebonden Budgetten tot zes maanden lang geen geld uit te keren. Want daar zit niet zo’n lekker verdienmodel achter, en de carrièrekansen voor bestuurders zijn ook minder in die sector momenteel.
 • Fatsoen en Respect is om dagelijks (!) 20 huisuitzettingen te doen, ook uit sociale huurwoningen, en die mensen op straat te zetten zonder alternatief. Want het Verdrag voor de Rechten van de Mens is alleen politiek opportuun als actiegroepen uit de asielindustrie er om janken.
 • Fatsoen en Respect is om als politieke partij een raadslid dat tienduizenden euro’s stal van de allerarmsten in ons land die er nog wat van proberen te maken, de Daklozenkrant, niet te royeren. Ook al is hij veroordeeld. Het eerlijke verhaal en zo.
 • Fatsoen en Respect is om eenieder die de problematieken omtrent de grotendeels niet aansluitende fanatiek-islamitische cultuur aankaart als islamofoob (onrealistische angst voor islam) te bestempelen, terwijl enkele duizenden kilometers oostelijk van ons mensen om diezelfde mening worden onthoofd, in de brand gestoken en hun kinderen worden gevierendeeld.
 • Fatsoen en Respect is om een veelvoud aan geld uit te geven aan opsporing van fraude met uitkeringen dan aan de monetair 50 maal zo grote witteboordencriminaliteit in Nederland.
 • Fatsoen en Respect is om mensen vast te zetten na het niet (kunnen) betalen van een verkeersboete, en bankiers weg te laten lopen met een gouden handdruk na diefstal en fraude van vele miljarden euro’s
 • Fatsoen en Respect is om de burger te sommeren om even wat langer te wachten met het aanvragen van een uitkering na ontslag, maar wel jaarlijks tientallen miljoenen aan wachtgeld voor politici en ambtenaren uit te keren. Zonder verdere verplichtingen.
 • Fatsoen en Respect is om iedereen die kritische kanttekeningen zet bij de multicultisering van de samenleving als racist weg te zetten, en daarom nog maar weer meer geld te pompen in subsidies voor positieve beeldvorming en knuffelprojectjes. Het plebs heeft het maar te slikken.
 • Fatsoen en Respect is om alle verantwoordelijken voor de faaltreinen, bouwfraudes, malafide wooncorporaties et cetera na één gesprek met een tikje op de vingers lachend weg te laten lopen.
 • Fatsoen en Respect is om al het bovenstaande weg te lachen en te claimen dat niemand gebaat is bij de val van onze huidige regering.

U ziet nu eindelijk zelf in dat u verachtelijk bent, en dat u simpelweg niet het goede voorbeeld volgt. Onze overheid staat voor normen en waarden. Fatsoen en respect. Eerbaarheid en goede manieren. Dus is het ons een raadsel dat u zich zo vaak zo ongenuanceerd uit laat. Schaam u! Schaam u diep! Tijd voor het beloofde liedje…

 

Advertentie