Open brief aan moslims

Vandaag in onze mailbox vonden we onderstaande brief van Floris van den Berg

 

Beste medemensen,

Allah is niet groot, Allah doodt. Uit naam van Allah en geïnspireerd door de Koran en de Hadith zijn er mensen (mannen doorgaans) die dood en verderf zaaien. De overgrote meerderheid van moslims zijn, hopelijk, vredelievende burgers die met afgrijzen kijken naar de terroristische aanslagen gepleegd door moslims en het grove geweld van IS. Ik schrijf u deze open brief omdat u de Islam reeds met een korreltje zout neemt. Immers, als u de Koran wel letterlijk zou nemen, dan zou u het terrorisme juist toejuichen. De slachtoffers zijn ongelovigen en de Koran laat in niet mis te verstane woorden en in talrijke herhalingen weten wat er met ongelovigen moet gebeuren: dood. U als liberale moslim weet dat alle mensen gelijk zijn en behoren te zijn. Dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dat iedereen recht heeft op de vrijheid van expressie, inclusief homoseksualiteit en het recht om cartoons te maken, zelfs al u deze niet mooi vindt. Ik schrijf u omdat ik denk dat het u misschien nooit rechtstreeks is gezegd: Allah bestaat niet. Ja, dat druist in tegen uw meest fundamentele opvattingen. U bent echter al atheïst: u gelooft niet in Zeus, Thor, Vishnu, en al die goden die er ooit door mensen verzonnen zijn. De voornaamste reden dat u moslim bent is dat uw ouders moslim zijn of waren. Als uw ouders hindoe waren geweest, dan was u hindoe geweest. Er zijn tal van boeken die claimen heilige boeken te zijn, die de waarheid in pacht hebben. Geen van die boeken kan de toets der rede weerstaan. U bent in uw jeugd blootgesteld aan religieuze indoctrinatie waardoor u wellicht moeite heeft om zelfstandig en kritisch over dit onderwerp na te denken. Ik ben van mening dat dit een tekortkoming is van het onderwijsstelsel. Wie na het doorlopen te hebben van enig onderwijs en nog steeds in een god gelooft toont daarmee de inadequatheid van het onderwijs om kritisch denken bij te brengen. U kunt er zelf weinig aan doen dat u moslim bent geworden. Waar u wel wat aan kunt doen is de vraag of u moslim wilt blijven. Waarom zou u willen blijven geloven in het sprookje van Allah waarvoor geen greintje bewijs is? Waarvoor zou u een religie willen aanhangen en belijden waarvan de geschriften zo fundamenteel in conflict zijn met de vrijheid van het individu en de rechten van de mens? Als u, zoals u beweert, het niet eens bent met de ideologie van IS en moslimfundamentalisten, waarom hangt u dan toch deze religie aan? De teksten van de Koran en de Hadith geven de terroristen en fundamentalisten een rechtvaardigingsgrond. Zoals kinderen er achter komen dat Sinterklaas niet bestaat, zo is het ook tijd voor u, als gelovige moslim, om het geloof vaarwel te zeggen en mentaal volwassen te worden. Atheïsme is een vorm van mentale volwassenheid. Mensenrechten respecteren de vrijheid van het individu. Humanisme is de ideologie die atheïsme en mensenrechten respecteert. Om u dit rechtstreeks te zeggen wordt wellicht opgevat als disrespectvol. Ik heb zeer veel respect voor individuen. Ik heb respect voor uw vermogen kritisch te denken. Ik denk alleen dat u een steuntje in de rug nodig heeft om de zotternij van uw opvattingen en de daarbij horende rituelen in te zien. Begrijp mij goed: in een liberale democratie mag iedereen zijn of haar geloof hebben en uitoefenen, binnen de grenzen van de wet, maar het staat iedereen ook vrij om dat geloof te bekritiseren. Dat is wat ik doe. Het is als een arts respect heeft voor de patiënt; niet voor de ziekte. Het wordt tijd dat u de waarheid onder ogen durft te zien en afscheid durft te nemen van een ideologie die wereldwijd onnodig ellende veroorzaakt en bovendien onwaar is. Ik nodig u uit om uzelf te bevrijden van de kluisters van de rede en de sprong naar de vrijheid te maken. In onze open samenleving wordt niemand – hopelijk – gedwongen in een religie. Durf gebruik te maken van de vrijheid die in de vrije wereld is. Laten we samen werken aan een vreedzame wereld met minder leed en meer geluk en laat illusies zijn voor wat ze zijn.

Met hartelijke groet,

Floris van den Berg

3 reacties

 1. Zijn dat niet de fijnste momenten waarin wij volledig overtuigd zijn van ons eigen kunnen? Als onze beperkingen zelfs minimaal zichtbaar zijn onder het vergrootglas van de werkelijkheid waarin religie politiek en humanisme ieder mens beperken in de vrijheid van eigen denken. Waar de ‘ vrije wereld’ niet bestaat omdat de ene mens de slaaf is van de ander en het christendom niet minder dwangmatig is dan de Islam. Waar de ‘open samenleving’ er een is waar het leed achter de voordeur wordt gehouden en waar armoede iets is om je over te schamen. Waar niet wordt herkend dat uit onderdrukking revolte wordt geboren. Want Vrijheid bestaat niet waar het door wetten aan banden wordt gelegd. Zelfs de ongeschreven wet van de sociale controle of de vermanende preek van de betweter op de kansel van zijn overtuiging berooft ons van de vrijheid op eigen denken. Als dat dan zo is, moeten we die momenten van superioriteitsgevoel in alle stilte leren beheersen en herkennen als de wanen waarmee de hedendaagse mens zit opgescheept. Ik zou een pleidooi kunnen houden dat wederzijdse liefde het enige streven van menselijk leven zou moeten zijn maar ook dan beperk ik hen die liever willen haten. Ik heb geen enkele illusie dat er iets kan gebeuren waardoor de aard van de mens veranderen zal.
  Dat zijn niet de fijnste momenten.

  1. Ja hooooooorrrrrrrrr….!!! Sure.

   En we leefde nog lang en ongelukkig.

   -X- Wim

 2. Elke ideologie , ook het atheïsme zogt uiteindelijk voor vrijheidsbeperking en vernietiging. Of nu een dominee, iman of bovenstaande schrijver op de kansel gaat staan en zijn denken tot waarheid en enige weg tot heil en volwassenheid verkondigt, het resultaat blijft gelijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s