Aftreksels van verzinsels…

De Joden, Christenen en Moslims geloven in dezelfde God. Dat is de god van Abraham die de wereld in 6 dagen geschapen heeft, de zevende dag rust nam en een zondvloed over zijn creatie liet stromen zodat alles stierf behalve Noach en zijn gezin en alle dieren (per paar) op de ark.

Christenen geloven dat Jezus de messias en de zoon van God was want hij verrichte wonderen en liet profetieen uit het oude testament uitkomen (zie vooral de profeet Jesaja). De Joden geloven dit niet en geloven dat de messias nog moet komen (als een Jood hier verduidelijking over wil geven hoor ik het graag).

De moslims geloven dat de Koran het letterlijke woord van God is dat via de aartsengel Gabriel doorverteld is aan Mohammed die vervolgens de Sura’s (de onderdelen van de Quran) doorvertelde aan zijn volgelingen die het vervolgens op schrift stelde. Zo werd de Quran in 23 jaar gevormd. Het zou het definitieve woord van God zijn en een autoriteit hebben die boven dat van de Torah en het Evangelie staat. De Quran is als het ware dus een derde testament waarbij de Torah het eerste is en het evangelie het tweede testament.

Mijn vraag aan Joden, Christenen en Moslims is dan: waarom verkiezen jullie je geloof boven dat van de andere twee?

Is er werkelijk een reden om te geloven dat Jezus de zoon van God was? Zijn de wonderen die hij verrichte niet gewoon bedenksels om mensen te laten geloven?

Is er werkelijk een reden om aan te nemen dat God tot Mohammed sprak? Is het niet waarschijnlijker dat de Arabieren simpelweg hun eigen versie van de Bijbel in het Arabisch hebben opgeschreven om vervolgens te beweren dat hun geloof het definitieve is?

Joden, als God werkelijk zo goed en vredelievend is, waarom laat hij keer op keer in het oude testament onschuldige mensen en dieren op gruwelijke manieren ombrengen? Waarom liet God zijn uitverkoren volk haast uitroeien in de holocaust en heeft hij de Duitsers het nooit betaald gezet?

Ik geloof persoonlijk dat de waarheid (het antwoord op de levensvragen) voor mensen ondoorgrondelijk is. God (in de abstracte zin) is dus ook ondoorgrondelijk. Elke poging tot het vatten van de waarheid is gedoemd te mislukken totdat het brein van de mens veel verder geëvolueerd is.

Lees ook:

Is er onderscheid tussen islam en islamisme?
image

Advertentie

4 reacties

 1. Echt goed👍👍👍👍

  1. En dat tijdens carnaval vieren met soms een slokje bier… 😂😂😂 Alaaf!

 2. Beste Ome Foxx (we kennen elkaar van Twitter),
  ik wil je niet verontrusten, maar de God van Abraham is niet de Allah van de Mohammedanen. JHWH heeft de wet gegeven, het resultaat is moraal. Wat gij niet wil dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet. En laat niet als dank voor ’t aangenaam verpozen, de eigenaar van ’t bos de schillen en de dozen.

  De god van de Mohammedanen lijkt ook de Aarde geschapen te hebben, hoewel daar geen bewijs voor is. De problemen komen pas als je naar de Zoon van God kijkt, pas toen God zelf een kind kreeg werd hij pas menselijk, niet langer was de wet de leidraad, maar de vergeving! Want je kind een kind dat fouten maakt niet bestraffen, je geeft hem een draai om zijn oren doordat je hem zegt dat je verdriet heeft gedaan omdat hij zijn best niet doet. Het joods/Christelijke opvoeden gebeurt door middel van het aanpraten van schuld.

  Allah is geen god en God is geen Allah. Het gevolg van het boekje over Allah is geen schuldbesef en hopen op vergeving, maar ontkenning! ‘Nee meneer, ik heb het niet gedaan!’ Door hel en verdoemenis uit te baten en de vergeving te verwijderen uit het Christendom heeft men de islam verzonnen. Het resultaat van de islam is daarom iets anders dan wat de joodse bedenker van het Judaïsme voor het oog had. Mozes bracht de wet, die hij zelf op stenen tafelen had gebeiteld, volgens Carlin had het efficiënter gekund. https://youtu.be/CE8ooMBIyC8
  Het product van de islam islam is een zieke geest, die alles ontkent wat hij gedaan heeft en bovendien de ander de schuld geeft!

  Het jodendom, het Christendom en het Mohammedanisme zijn als een stukje brood, een krentenbol en een oliebol, het eerste is voedzaam, het tweede heeft iets extra maar de derde heeft zoveel vet dat bij hoge consumptie de dood spoedig volgt. Alledrie zijn in de basis opgebouwd uit de zelfde bestanddelen, alleen wat je er van maakt is iets anders.

  Mohammed is de anti-Christ, alles wat goed is zal door hem of uit zijn naam worden vernietigd.

  Na Auschwitz is er God meer. Maar om God de schuld te geven voor de islam is te gruwelijk om over te praten.

  1. Ff kort. Bestaan God/Allah of welke van de 5000+ überhaupt wel en wie heeft er nu gelijk tov de ander?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s