De X- en Y-assen van Leo Lucassen blijven verrassen

accounting-1928237__480Leo Lucassen is de man van staafdiagrammen. Zijn staven laten een positief beeld zien van de immigratie en migratie in Nederland. Zijn cirkeldiagrammen jubelen over de meerwaarde van Somaliërs in de Nederlandse samenleving. Hij manifesteert zich als een Don Quichot in de strijd tegen de rechtse onderbuik van Nederland. Als een piraat beukt hij tegen de nationalistische klippen. Leo heeft een doel. Leo heeft een missie. Leo wordt vaak uitgescholden op Twitter. Leo wordt alleen nog maar geretweet door Miko Flohr, maar Leo heeft wel degelijk vrienden; De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zijn vrienden van de WRR noemen hem liefkozend Leo Y-assen. Op bedrijfsfeestjes zingt iedereen vrolijk: ‘Leo laat je Y-as zien, Leo laat je Y-as zien‘ en dan zet Leo trots de beamer aan. Maar dat terzijde.

De telefoon van Leo ging; de WRR. Of Leo zijn staafdiagrammen in een essay wilde proppen. Dat wilde Leo wel. De WRR staat namelijk hoog aangeschreven in het wereldje. De WRR is uniek en een sterk merk. Wie zegt dat? De WRR zelf. In hun rapport Spiegel naar de toekomst staat in hun conclusie: de WRR is een uniek instituut dat ook internationaal gezien waard is om gekoesterd te worden. Het is goed dat de raad in de veranderde omgeving zijn eigen, unieke taakopdracht en positie (behouden) heeft. Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Maar voor de rest is WRR echt een van de belangrijkste maatschappelijke onderzoeksinstanties van Nederland. En ga maar na; de hele top van het CBS en CPN zijn verbonden aan de Raad. U weet wel, die gasten die maandelijks aanschuiven bij Eva Paudwwd om te praten over hoe goed het gaat in het land. Hoe veel vertrouwen wij hebben in de politiek. Hoe positief wij zijn over de EU. Hoe blij wij zijn met de dalende misdaadcijfers. Hoe positief wij zijn over het opnemen van vluchtelingen. Hoe blij wij zijn met onze groene stroom. Hoe hoog Nederland staat in allerlei gelukslijstjes. Nummer 2 van de wereld, nummer 6 van de wereld, nummer 3 van de wereld. Dus, het is nog nooit zo goed geweest in dit land. En dat vindt de WRR ook. Want de WRR is echt een uniek instituut dat gekoesterd moet worden. Vandaar dat Leo Lucassen op 20 juni 2018 een rapport heeft gepubliceerd over migratie. Want er is helemaal geen migratieprobleem. Dat bootje varen voor gevorderden is een politiek probleem. Volgens Leo is er in Nederland heel veel negativiteit over de Afrikaanse bootvloot op de Middellandse Zee. Vandaar dat professor doctorandus weledele zeergeleerde Lucassen in zijn essay Regie over migratie: Naar een strategische agenda met 7 punten komt om migratie weer in een positief daglicht te zetten. Laten we die punten eens onder de loep nemen;

1) Creëer een gelijk speelveld voor Nederlanders en EU-burgers op de
arbeidsmarkt om verdringing en uitbuiting tegen te gaan, met aandacht voor
het terugdringen van flexibele banen.

Gelijk speelveld? Verdringing? Uitbuiting? De Nederlandse arbeidersmarkt buit dus andere EU-burgers uit, maar de werkloosheid neemt af. Dat betekent dat de arbeidsmarkt niet iedereen uitbuit. Er zijn dus kansen. Zeker voor Polen. En ex-Joego’s doen het ook prima. Kansen voor mensen die de taal spreken. Kansen voor mensen die solliciteren. Kansen voor mensen die willen werken. Kansen voor mensen die te trots zijn om te teren op een uitkering. Kansen voor mensen die tomaten willen plukken. Vandaar dat er 400.000 zogenaamde arbeidsmigranten werken in Nederland. 400.000 mensen die gebruik maken van ons gelijk speelveld.

2) Denk na over een migratiestelsel dat meer mogelijkheden biedt voor lagergeschoolde
arbeidsmigranten van buiten de EU en dat compatibel is met de
principes van de verzorgingsstaat.

Hier staat dus dat we laaggeschoolde arbeidsmigranten (Somaliërs, Eritreeërs die uit diep Afrika eerst duizenden kilometers reizen over land om vervolgens een mensensmokkelaar van AZG flink geld te betalen om in een boot naar Italië te varen om vervolgens in een trein of auto te stappen om in Nederland werk te zoeken) moeten inpassen in onze verzorgingsstaat. Nou, dat punt hoeft helemaal niet uitgewerkt te worden, want dat gebeurt nu al gewoon. Hele woonblokken Somaliërs en Eritreërs (ongeveer 70 procent van de populatie) zitten thuis lekker kousenband te koken terwijl het maandelijkse staatsbedrag op hun rekening wordt gestort.

3) Neem erkende vluchtelingen zo snel mogelijk op in de samenleving als gelijkberechtigde (nieuwe) burgers op grond van een intensief en uitnodigend integratiebeleid.

Prima punt. Ook dat gebeurt al. Ze krijgen een huis. Een huis. Ze krijgen een huis. Geen bos bloemen, maar een huis. Dat betekent dat ze in dat huis kunnen solliciteren naar een baan. Dat ze in dat huis Nederlandse tv kunnen kijken. Dat ze in dat huis Nederlandse lesboeken kunnen lezen. Alles om zo snel mogelijk als gelijkberechtigde burger in de samenleving opgenomen te worden. Maar het is al 322 jaar bekend dat de Nederlandse taal onder nieuwkomers geen prioriteit heeft. Dat komt omdat de inburgeringscursussen een soort vrijblijvendheid is waar de honden geen brood van lusten. Dat is natuurlijk super uitnodigend. Je krijgt een uitkering en een huis als je na drie jaar cursus ‘Goedemorgen godverdomme’ en ‘Lekker weertje he buurman’ kan typen in een PowerPoint.

4) Houd meer rekening met lokale en regionale verschillen in de behoefte aan
arbeidsmigranten.

Daar hebben wij het woord arbeidsmigranten weer. Dat woord heeft niks te maken met wetenschap. Eerder met opinie. Voor de rest zijn wij het eens dat je beter niet 293 Togonezen in de Schoolstraat van Oss kan parkeren. Liever hebben wij 293 gezinnen verspreid over het hele land. Zo heb je dus kans dat op 293 plekken in Nederland een flat wordt geterroriseerd door verknipte machetetutsi’s en -hutsi’s. Zo wordt migratie een probleem voor ons allemaal. Eerlijk zullen we alles delen.

5) Geef lokale overheden meer mogelijkheden voor faciliterend beleid, vooral
met betrekking tot passende huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Een huis voor tijdelijke arbeidsmigranten. Wat gebeurt er met dat huis als de bewoner weet dat hij niet verantwoordelijk is voor dat huis? Gokje; dat huis gaat helemaal naar de tyfus. Deze maatregel is voor een ding een uitkomst; de zakken van de projectontwikkelaars. En als we het toch over een ongelijkheid speelveld hebben; asielzoekers krijgen op de woningmarkt trouwens voorrang t.o.v. autochtonen. Dat zeggen ze zelfs bij de NOS, dus waar. Maar dat terzijde.

6) Creëer goede publieke voorzieningen in wijken met veel immigranten en voorkom
zo de accumulatie van sociale problemen.

Eens even kijken. Buurthuizen. Voetbalverenigingen. Zijn dat voorbeelden van goede voorzieningen? Nou, dat is  reeds in het jaar 1833 ontkracht. Het beleid dat er voor moet zorgen dat immigranten gebruik maken van publieke voorzieningen heeft het knooppunt bereikt. (haha, knooppunt i.p.v. kookpunt, red). Lees hier en hier.

Citaat uit onderzoek over buurthuizen uit 1833;

In de praktijk blijkt echter dat er in drie onderzochte buurthuizen voornamelijk Ma‐
rokkaans‐Nederlandse jongeren  komen. Dit  hangt mogelijk  samen met  het  relatief 
hoge percentage allochtonen in de buurten waar de buurthuizen gesitueerd zijn. We 
zagen in hoofdstuk 3 dat reeds in de jaren tachtig conflicten ontstonden tussen au‐
tochtone en allochtone bezoekers, waardoor deze eerste groep jongeren weg bleef 
(Werdmölder, 1990). Deze problematiek blijkt nog steeds actueel. De bezoekers van 
de open inloop bestaan bijna uitsluitend uit allochtone jongeren.

Leuk, al die publieke voorzieningen, maar ze werken voor geen meter!

7) Draag een veel bredere visie op migratie uit die de normaliteit van migratie
centraal stelt in plaats van een contraproductieve eenzijdige en negatieve
framing

Negatieve framing? Eenzijdige framing? Van wie? Hoe vaak? Waar? In de mainstream media? Op internet? Voorbeelden? In heel het essay worden die vragen niet gesteld, laat staan beantwoord. Met dit punt kunnen wij niks, want wij vinden dat eén dobberneger nog geen fascistische zomer maakt.

Goed, deze 7 punten over erkende tijdelijke vluchtende (arbeids)-migranten moeten dus zorgen voor een betere migratie in Nederland. Geef Leo een lintje en een bos bloemen, want een huis heeft hij al. Hoog en droog.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s