ikwasinharen.nl

Jan Jaap van Peperstraten de uitvaartmisweigeraar

Advertenties

Dr. J.J. van Peperstraten is een twitterpastoor uit Heemstede. Hij is populair en geliefd maar krijgt ook veel kritiek van zijn volgers en van de inwoners van Heemstede. De heer Van Peperstraten is onderhand een BN’er en strooit zijn mening graag in het rond op Twitter. Hij tweet over alles wat in zijn ogen wel en niet geoorloofd is binnen en buiten de katholieke kerk. En in die kerk is veel geoorloofd, dat weten we inmiddels. Wij willen niet te hard overkomen, want wij vinden die poppenkast best wel leuk hoor en allemaal mooie kleren en zo en mooie kerken en de Paus is een wel grappig. Daarom blijven wij bij de woorden van Peter R. De Vries, je kan beter iemand seksueel misbruiken in het magazijn dan in de bosjes. En kerken en katholieke jongensscholen hebben grote magazijnen. Dus dat kwam allemaal wel goed uit. Het celibaat kan je maar beter in een magazijn uitvoeren dan in de bosjes

Deze week verweet Van Peperstraten de open brief van Klaas Dijkhoff aan monseigneur Eijk waarin hij meedeelde dat hij zich definitief liet uitschrijven uit de Katholieke Kerk. In de brief stond een link hoe dit op de snelste manier kan. Not done volgens de pastoor. Kerk en Staat dienen gescheiden te blijven. Alsof de VVD een Staat is en pastoor van Peperstraten de katholieke kerk.

Wat wij ons afvragen is of mijnheer Van Peperstraten bekend is met het gezegde ‘wie zonder zonde is’; Johannes 7:52–8:12? Is de heer van Peperstraten niet dezelfde pastoor die vorig jaar weigerde om de uitvaartmis van een van zijn parochianen te begeleiden omdat zij, naar zijn mening, te weinig in de kerk kwam? Is het dan zo rustig in de kerk bij deze pastoor dat hij precies weet wie er wel en niet zijn en kent hij iedereen bij naam? Nou nee dus. De overledene kwam trouw in de kerk, jaren en jaren zat zij naar al die preken te luisteren. Alleen de laatste jaren werd dat wat minder omdat ze ziek werd. Dat hebben ernstig zieke mensen wel eens, dat ze niet meer naar de kerk kunnen.

Heb je dan het recht om te weigeren de mis te leiden? Keurt God deze instelling goed? Heeft de pastoor stil gestaan bij het leed dat hij de nabestaanden aandeed boven het verdriet dat zij hadden bij het verlies van hun dierbare moeder? De heer van Peperstraten had het te druk? Met Twitteren zeker. Popi Jopie Twitterdopie.

Een ding staat vast, wij danken de heer Dijkhoff voor de link die hij deelde om je uit te schrijven bij de katholieke kerk. Die gaan we zeker gebruiken. Alleen wel jammer dat we dan bij de kerk van de heer Van Peperstraten uitkom.

Advertenties

Advertenties