Disclaimer

Ikwasinharen.nl is een website vol nieuws, opinies, politieke kwesties, sport en achtergrond informatie. Deze informatie kan door sommige personen als zijnde satirisch worden opgevat. Ikwasinharen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, veroorzaakt door de informatie en/of het gebruik van Ikwasinharen.nl. Daarnaast is Ikwasinharen.nl niet verantwoordelijk voor de reacties van bezoekers en kan daarom hier ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. Mocht u, met bovenstaande in het achterhoofd hebbend,  toch een artikel of reactie stuitend of discriminerend  vinden, dan kunt u ons een berichtje sturen.